Calslaan 3-1's Bierzoemer Pagina
Lekkel pilsie vool meneel.
(Click here for an English version)Dè oplossing voor al uw bierproblemen.

Vrijwel elk studentenhuis heeft wel een bier- of friskas en een daarbij behorende streeplijst. Zeker wanneer er voor meerdere mensen tegelijk bier wordt gepakt wordt nogal eens vergeten te strepen. Dit leidde op onze flat tot onaanvaardbaar hoge verliezen voor de bierkas. Echte EL-bikkels als wij hebben hier natuurlijk iets op bedacht: "De Bierzoemer".


Low-res schema van de bierzoemer
Klik op het schema voor een ZIP file met meer gedetaileerde TXT, PS, CDR (3,4,5,6 en 7), SCH (OrCad 3) en GIF file.

Het idee is dat bierpakkers eraan worden herinnerd te strepen. Dit gebeurt op de volgende wijze. Zodra de bierkoelkast geopend wordt (er wordt gebruik gemaakt van de toch al in elke koelkast aanwezige schakelaar voor het lichtje) wordt er een timer gezet (U1A) en er gaat een rood indikatielampje (L2) vlak naast de pen branden. Dit lampje gaat weer gewoon uit als er gestreept wordt (met de goede pen). Wanneer er binnen een halve minuut niet gestreept wordt begint er een bijzonder irritant alarm te buzzen. Sommige mensen echter hebben de neiging om eerst te willen strepen en dan pas bier te pakken. Hiervoor zit nog een timer (U1B) in het schema. Nu kan eerst gestreept worden waarna men een halve minuut de tijd heeft om de koelkast open te doen zonder dat de eerste timer gezet wordt. Om te zorgen dat het systeem altijd goed werkt wordt de eerste timer ook gezet als de pen voor "dubieuze doeleinden" ontvreemd wordt. Verder gaat het alarm direkt uit wanneer de pen eruit gepakt wordt terwijl het alarm al af gaat. Voor de gebruikersvriendelijkheid is nog een lamp toegevoegd (zo'n langwerpig bedlampje wat je kan verdraaien is ideaal en kost f 2,= op de rommelmarkt) die de bierlijst verlicht zolang de pen niet in zijn sokkel zit.
Voor al wie een voldoende heeft gehaald voor BBDT de volgende vergelijkingen:
Dit is onze bierlijst. Let op het indikatie-lampje !


Naast bouwplezier geeft dit projekt ook veel voldoening bij het kontroleren / natellen van de streeplijst :
het aantal verdwenen beugels is met minstens 30.023 % afgenomen !!!
Veel succes met bouwen (hij past makkelijk op een klein europrintje en alle onderdelen zijn verkrijgbaar bij de STORES).Klachten, opmerkingen en positieve reacties kun je sturen naar de webmaster.
Deze pagina bestaat in ieder geval al sinds 28 september 1995.