[Home][Vorige][Top][Volgende]*

Soorten handplaatsingen

Algemeen

Om de booghand zo ontspannen mogelijk te houden zijn er verschillende manieren om de hand op de boog te plaatsen. De voor- en nadelen van deze manieren zullen nu worden besproken.

Bij elke booghandplaatsing dient men erop te letten dat de middenlijn van de boog de middenlijn van de arm snijdt, zie afbeelding 4. Dit is de meest gunstige manier om krachten over te brengen. Je gebruikt dan zoveel mogelijk de steun van de botstructuur en zo min mogelijk spieren die extra controle vergen.

Het is verder belangrijk dat je de boog precies in het midden vasthoudt. Er treden dan geen momenten op oftewel: geen torsie. De krachten op de boog werken zoveel mogelijk in de richting van de pijl en zijn in evenwicht. De pijl wordt alleen recht naar voren verplaatst.


[Home][Vorige][Top][Volgende]*