Geraadpleegde literatuur

K.M. Haywood en C.F. Lewis, Archery: steps to success, Illinois, 1989.

A.Henderson, Understanding winning archery, Wisconsin 1983.

The Glade

De gebruikte afbeeldingen komen uit:

K.M. Haywood en C.F. Lewis, Archery: steps to success, Illinois, 1989.

Afbeeldingen 1, 4, 5, 6, 7 en 8.

Amerika Bogen, Katalog Nr. 10, zn.pl., z.d.

Afbeeldingen 2, 3 en 5.


Met dank aan Albert Sanders en Marcel van Apeldoorn
[Home]Terug*