Zelf-test voor jacht- en veldschieten

Original English Version


Wil je één van de topschutters worden in grote tournées, dan moet je alle faktoren in ogenschouw nemen, die van invloed op jouw schietprestaties kunnen zijn. Sommige van deze faktoren kunnen zeer complex zijn, en ze kunnen verschillende dingen betekenen c.q. beschrijven. Bijvoorbeeld: Lichamelijke toestand, geestelijke toestand, sociaal gedrag, motivatie, kennis, trainings-methodiek, levensstijl, enz.

Hoe verder de handboogsport zich ontwikkelt, des te meer zijn verschillende faktoren gevonden, die van invloed zijn op de resultaten. Geestelijke faktoren, om maar één kategorie te noemen, krijgen nu veel meer aandacht dan een paar jaar geleden.

Als je zorgvuldig de bekende faktoren analyseert, dan zal je ontdekken dat bepaalde faktoren kunnen compenseren voor gebreken in anderen: nog andere faktoren zijn derhalve onafhankelijk van elkaar.

Voorbeelden van de eerste soort zijn: Mentale training kan compenseren voor zenuwachtigheid tijdens een wedstrijd. Veel basis schietoefening kan compenseren voor gebrek aan technische vaardigheden. Veel lezen en veel praten met kollega schutters kan veel experimenteren en testen voorkomen.

Voorbeelden van de tweede soort zijn: Een prima lichamelijke toestand kan nauwelijks helpen als je schiettechniek slecht is. Een goede (dure) uitrusting helpt niet veel als die niet korrekt afgesteld is. Het perfekt kunnen schatten van afstanden zal niet helpen je resultaten te verbeteren als je een veel te zware boog hebt.

Het is jammer, maar menig schutter probeert tevergeefs zijn zwakheden te compenseren door konstant te streven naar een verbetering van zijn sterkste punten. Maar onthoudt wl, dat een ketting net zo sterk is als de zwakste schakel!

In de hiernavolgende zelf-test heb ik getracht in dezelfde groep een link aan te geven tussen faktoren die elkaar kunnen compenseren, terwijl er weinig interaktie is tussen de groepen onderling. De verschillende groepen zijn als volgt:

Hoofdzaak bij deze zelf-evaluatie is om de eigen zwakke plekken te identificeren. Voorts dient hij als een checklist voor je eigen training. Uiteraard is de eerste vereiste, wil je überhaupt je schietprestaties verbeteren, dat je je probleemgebieden ontdekt. Anders is het niet makkelijk te weten te komen wat verbeterd c.q. veranderd moet worden.
Onder elke kopregel staan zeven punten vermeldt. Probeer er zelf achter te komen hoe goed elk punt jezelf of jouw situatie beschrijft. Het kan zijn dat een medeschutter - één die je goed kent - je kan helpen bij het meer nauwkeurig invullen van dit formulier. Als je voor die methode kiest, vul dan elk één formulier in, onafhankelijk van elkaar, met jezelf als onderwerp.
Bepraat en vergelijk de scores pas erna. Probeer erachter te komen, wie de meest nauwkeurige beoordeling heeft. Willen jullie beiden jezelf aan de test onderwerpen, vul dan eerst allebei de formulieren in, voordat je in discussie raakt. Probeer zo eerlijk en oprecht mogelijk te zijn, anders wordt de test niet veel behulpzaam. Voorts, de enige die je daarmee belazerd, is jezelf.
Als een bepaalde uiting voor jou absoluut waar is, geef jezelf 5 punten. Als deze redelijk waar is: 4 punten. Niet echt waar, maar ook niet verkeerd: 3 punten. Een beetje onwaar: 2 punten. Pertinent onwaar: 1 punt. Vrees niet de volle puntenscala te gebruiken! Als je altijd een compromis zoekt, en 3 invult bij elke uiting, dan doe je jezelf er geen goed bij.

Tel de sommen op onder elke groep. Jouw zwakste plekken zullen zich waarschijnlijk in die groepen bevinden, waar de scores de laagste zijn.

Het heeft niet veel zin, om de scores van verschillende respondenten te vergelijken (behalve, misschien, diegene die je hielp bij het invullen van de test), want woorden hebben niet dezelfde betekenis voor andere mensen als die voor jou hebben.


Ga naar de vragenlijst!


De kleine lettertjes en verantwoording.

Deze zelf-test werd door L-G Swenson voorbereid. Swenson is één van Zweden's top veldschutters, nu voorzitter van de Handboogschietvereniging in Lund, Zweden. De test is in deze club al jaren lang in gebruik. Hij is ooit, enkele jaren geleden, in een Duits handboogschiettijdschrift gedrukt (in het Duits). De engelstalige versie is van Claes Colmeus, Afdeling Farmacologie, Lund, Zweden. Deze Nederlandstalige versie is van Ian Priestnall, eigenaar van Paragraph Services vertaalbureau te Alkmaar. Eindredaktie door I.E. van der Pol.

Deze text is hiermede in het openbaar bezit geplaatst. Dit betekend, dat men vrij gebruik ervan kan maken voor niet-commerciële doeleinden, mits deze 'kleine lettertjes' en verantwoording erin zijn opgenomen. U kunt de text zoveel aanpassen als u wilt, maar in dit geval bent u gehouden een verklaring in deze alinea te plaatsen, met een aanwijzing van wat u eraan veranderd heeft.

De HTML versie van dit document is gemaakt door Simon Oosthoek, voor de web-pagina's van Sagittarius. Voor deze versie geldt hetzelfde als hierboven is vermeld.


HomeArtikelenNext*
These pages are maintained by The Sagittarius Web Team. Last modified on .